My Little Big Person

ME, ME, ME and over and over again MEEE

10. dubna 2010 v 9:58 | Shaunee=ME
Hex!!!!

ÁÁÁÁÁÁÁÁ  dostáváme se k mému nejoblíbenějšímu tématu vůbec = MĚ

To znamená k tomu úplně nejkrásnějšímu a nejůžasnějšímu tématu, co kdy vůbec existovalo, k opěrnému bodu celého součastného světa, k bodu okolo kterého se otáší samotná Země i Slunce i měsíc, k samotnému středu vesmíru a to vše zestručněné v jednom jediném slově - JÁ.

TAKŽE ... jak už někteří z vás vědí (konkrétně ti, kteří už četli úvodník blogu v rubrice ABOUT, a těm ostatním doporučuji aby učinili taktéž, neboť jinak by jim mohlo uniknout pár VELICE důležitých detailů - konkrétně detailů týkajících se rubriky WILTKTPSA) jsem ta úplně nejfamoznější osoba, co kdy na naší planetě i na těch ostatních existovala a která se k vašemu nejšťastnějšímu štěstí uráčila založit tento skromný blog.

Jak se dá předpokládat, ti, kdo právě čtou tyto řádky, se buďto neobvykle moc zajímají o mou personu, nebo jim je moje důležitá maličkost strašně sympatická, nebo se snaží dozvědět něco víc o té nejgracioznější osobě, co kdy svět stvořil, nebo projevili zájem vědět, o jak moc může být někdo lepší než oni a nebo jim to prostě bylo doporučeno v rubrice ABOUT ...

NICMÉNĚ, vy všichni bez rozdílu se budete muset pro bližší informace odebrat do prostoru pod perexem ---- pro ty nechápavější = CLICK na CELÝ ČLÁNEK

 
 

Reklama
Reklama